ESPAÑOL / CATALÀ
Una pel·lícula de Valeria Bruni Tedeschi
Un castell a Itàlia


MATERIALS DE PREMSA


PosterPòster (català)

JPG
810KB
PosterPòster (espanyol)

JPG
811KB
Dossier de prensa (español)Dossier de prensa (espanyol)

PDF
1MB
Dossier de prensa (catalán)Dossier de prensa (català)

PDF
1MB

FRAGMENT

QuickTime
2GB


Click per a descarregar les imatges en alta resolució.


Distribuïda per Paco Poch Cinema